‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’
पातहरु जस्तै जिन्दगीहरु


जी एन शर्मा

कविता

उसले भन्यो जिन्दगी पात जस्तो भयो
मैले भनेँ पात जिन्दगी जस्तो भयो
उसले भन्यो कसरी पातहरु र जिन्दगी जस्ता भए ?
मैले भनेँ पात र जिन्दगीलाई पल्ट्याएर हेरन
मैले भने कसरी जिन्दगी पातहरु जस्ता भए ?
उसले भन्यो जिन्दगी र पातहरुलाईनै सोधन

उसले भन्यो जिन्दगी र पात एउटै हुन्
मैले भने पात र जिन्दगी उस्तै हुन्
उसले भन्यो कसरी पात र जिन्दगी उस्तै हुन् ?
मैले भने उनीहरुको कथालाई पढन
मैले भने कसरी जिन्दगी र पात एउटै हुन् ?
उसले भन्यो जिन्दगी र पातका ब्यथालाई सुनन

हामी दुई सहमत भयौँ
जिन्दगी र पात
पात र जिन्दगीको समानतामा
तर, फेरि बहस भयो
पात पातनै हो र जिन्दगी जिन्दगीनै हो
तर, हामी यहाँ एक हुन पुग्यौँ
पात जस्तै छ जिन्दगी अनि जिन्दगी जस्तै छ पात
अर्थात पातहरु जस्ता जिन्दगी र जिन्दगीहरु जस्तै पातहरु

प्रतिकृया दिनुहोस्