‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’
‘धर्मले मानिसलाई मिठो बन्न र बनाउन सिकाउँछ, प्यारोडी भजनले ईश्वरको मन प्रशन्न बनाउँदैन’—आचार्य गोपालशरण शास्त्री


‘धर्मले मानिसलाई मिठो बन्न र बनाउन सिकाउँछ, प्यारोडी भजनले ईश्वरको मन प्रशन्न बनाउँदैन’—आचार्य गोपालशरण शास्त्री

प्रतिकृया दिनुहोस्