बोलेनन् जनप्रतिनिधिहरु अनि मौन बस्ने राजनीतिक दलका नेता तर आज हामी आफै बोलेकाछौँ