अरुलाई उपचारमा सहयोग गर्न सधै तयार रहने रामबहादुरको आफ्नै छ कथा!आजको चौतारी संवाद स्वास्थ्यकर्मी तथा सामाजिक अगुवा रामबहादुर मगरसँग— भन्छन्‘समवेदना पत्रमा होईन हाम्रो ध्यान कमजोरहरुको उपचारमा जानु पर्छ’


अरुलाई उपचारमा सहयोग गर्न सधै तयार रहने रामबहादुरको आफ्नै छ कथा!आजको चौतारी संवाद स्वास्थ्यकर्मी तथा सामाजिक अगुवा रामबहादर मगरसँग— भन्छन्‘समवेदना पत्रमा होईन हाम्रो ध्यान कमजोरहरुको उपचारमा जानु पर्छ’

94% LikesVS
6% Dislikes