मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको ब्यक्तिगत तथा पुनःश्रम स्विकृति सम्बन्धी सुचना ।