सुचना तथा जानकारी

।समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्न छुट भएका लाभग्राहीहरुलका लागि मेचीनगर नगरपालिका १३ नं वडा कार्यालयको नविकरण सम्बन्धि सुचना ।

   

Read More »

लेखा परीक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Read More »

मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको ब्यक्तिगत तथा पुनःश्रम स्विकृति सम्बन्धी सुचना ।

Read More »

ठेक्का संझौता गर्न आउने बारेको सुचना ।

Read More »

मेचीनगर नगरपालिका ८ नं वडा कार्यालयको कोभिड १९ बिरुद्धको पहिलो र दोस्रो बुस्टर (खोप) लगाउने सम्बन्धि सुचना ।

Read More »

ठेक्का संझौता गर्न आउने बारेको सुचना ।

Read More »

मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ।

Read More »

ड्राईभिङ तालिममा सहभागि हुने बारे सार्वजनिक सुचना ।

Read More »

माग निवेदन पेश गर्ने बारेको सुचना ।

Read More »

पचास प्रतिशत अनुदानमा वर्षे घाँसको बीउ वितरणका लागि आवेदन माग गरिएको सुचना ।

Read More »
Back to top button