कृषि र किसान

महङ्गो दशै ! हरियो तरकारी भाउँ आकासिदा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा, मालामाल ‘विचौलिया’

काठमाण्डौं । आसन्न चाँडपर्वको मुखैमा तरकारीको भाउँ बढ्नाले दशै झनै महङ्गो हुन थालेको छ । दुई सातादेखि तरकारीको भाउ लगातार बढिरहेको छ । उपभोक्ताको महङ्गो दशैले देशमा झन अराजक फैल्याउने पक्का छ ।
उपभोक्ता मात्र नभएर उत्पादनकर्ताहरु समेत मारमा परिरहेका बेला यसबाट बिचौलियहरु भने लाभान्वित बनेका छन् । चाडवाडका बेला तरकारीमा निरन्तर बढेको महँगीले उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार आजको बजारको अवस्था हेर्नुहोस ।

दैनिक थोक मूल्य विवरण
असोज ११, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ५० ५५ ५२
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ५० ५५ ५२
गोलभेडा सानो के.जी. ३० ३५ ३३
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ४० ५० ४५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ३५ ४५ ४०
अालु रातो के.जी. ६१ ६३ ६२
आलु रातो(भारतीय) के जी २७ ३० २८
आलु रातो(मुडे) केजी ५३ ५५ ५४
अालु सेतो के.जी. ४५ ४७ ४६
प्याज सुकेको के.जी. ९३ ९५ ९४
गाजर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
बन्दा(लोकल) के.जी. ४५ ५० ४८
काउली स्थानिय के.जी. ९५ १०० ९८
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३० ३५ ३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ३५ ४० ३८
भन्टा लाम्चो के.जी. ९५ १०० ९८
बोडी(तने) के.जी. ९५ १०० ९८
मकै बोडी केजी ९५ १०० ९८
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ९५ १०० ९८
तितो करेला के.जी. ९५ १०० ९८
लौका के.जी. ५५ ६० ५८
परवर(लोकल) के.जी. ५५ ६० ५८
घिरौला के.जी. ५५ ६० ५८
फर्सी पाकेको के.जी. ४५ ५० ४८
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ५५ ६० ५८
भिण्डी के.जी. ७० ८० ७५
स्कूस के.जी. २५ ३० २८
रायो साग के.जी. १९० २०० १९५
पालूगो साग के.जी. १९० २०० १९५
तोरीको साग के.जी. ९० १०० ९५
प्याज हरियो के.जी. १२० १३० १२५
च्याउ(कन्य) के.जी. १७० १८० १७५
च्याउ(डल्ले) के जी ४९० ५०० ४९५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ९० १०० ९५
सेलरी के.जी. १५० १६० १५५
पार्सले के.जी. १५० १६० १५५
पुदीना के.जी. २५० २६० २५५
गान्टे मूला के.जी. ९० १०० ९५
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २३० २४० २३५
स्याउ(झोले) के.जी. १५० १६० १५५
केरा दर्जन ८० ९० ८५
कागती के.जी. २५० २८० २६५
अनार के.जी. २४० २५० २४५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५५ ६० ५८
मौसम के.जी. १३० १४० १३५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १०० ११० १०५
काक्रो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ४० ४५ ४२
नासपाती(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
लप्सी के.जी. ४० ४५ ४२
अदुवा के.जी. १५० १६० १५५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३४० ३५० ३४५
खु्र्सानी हरियो के.जी. १३० १४० १३५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी १९० २०० १९५
भेडे खु्र्सानी के.जी. १५० १६० १५५
लसुन हरियो के.जी. २३० २४० २३५
हरियो धनिया के.जी. ४९० ५०० ४९५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. १९० २०० १९५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. १९० २०० १९५
ताजा माछा(रहु) के जी २७० २७५ २७३
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २०० २१० २०५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २३५ २४० २३८

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
असोज ११, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ८० ९० ८५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो के.जी. ६० ७० ६५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ६० ७० ६५
अालु रातो के.जी. ७० ७५ ७३
आलु रातो(भारतीय) के जी ५० ६० ५५
आलु रातो(मुडे) केजी ६५ ७० ६८
अालु सेतो के.जी. ५० ६० ५५
प्याज सुकेको के.जी. १०० ११० १०५
गाजर(लोकल) के.जी. ११० १२० ११५
बन्दा(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काउली स्थानिय के.जी. १२० १३० १२५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ५० ६० ५५
भन्टा लाम्चो के.जी. १२० १३० १२५
बोडी(तने) के.जी. १२० १३० १२५
मकै बोडी केजी १२० १३० १२५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. १२० १३० १२५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी १२० १३० १२५
तितो करेला के.जी. १२० १३० १२५
लौका के.जी. ८० ९० ८५
परवर(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिरौला के.जी. ८० ९० ८५
फर्सी पाकेको के.जी. ६० ७० ६५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ७० ८० ७५
भिण्डी के.जी. ९० १०० ९५
स्कूस के.जी. ४० ५० ४५
रायो साग के.जी. २०० २१० २०५
पालूगो साग के.जी. २०० २१० २०५
तोरीको साग के.जी. १०० ११० १०५
प्याज हरियो के.जी. २३० २४० २३५
च्याउ(कन्य) के.जी. १९० २०० १९५
च्याउ(डल्ले) के जी ५१० ५२० ५१५
चुकुन्दर के.जी. १०० ११० १०५
जिरीको साग के.जी. ११० १२० ११५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
पुदीना के.जी. २८० ३०० २९०
गान्टे मूला के.जी. १०० ११० १०५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. २७० २८० २७५
स्याउ(झोले) के.जी. २३० २४० २३५
केरा दर्जन १०० ११० १०५
कागती के.जी. ३४० ३५० ३४५
अनार के.जी. ३४० ३५० ३४५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ६० ७० ६५
मौसम के.जी. १८० २०० १९०
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ९० १०० ९५
नासपाती(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
नासपाती(चाइनिज) केजी २४० २५० २४५
मेवा(भारतीय) केजी १४० १५० १४५
लप्सी के.जी. ५० ६० ५५
अदुवा के.जी. २१० २२० २१५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३८० ४०० ३९०
खु्र्सानी हरियो के.जी. १५० १६० १५५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २३० २५० २४०
भेडे खु्र्सानी के.जी. १८० २०० १९०
लसुन हरियो के.जी. २५० २६० २५५
हरियो धनिया के.जी. ५०० ५१० ५०५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २४० २५० २४५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २४० २५० २४५
ताजा माछा(रहु) के जी २८० २९० २८५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(छडी) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २७० २८० २७५

हलोखबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button