कागती र नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र, लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाइने


भरतपुर । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले आर्थिक वर्ष ७६ / ७७ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्र्तगत नमुना कृषि फार्म र नमुना कृषि फार्म स्थापनाका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रले इच्छुक कृषि कम्पनी, कृषि समूह, कृषि सहकारी , कृषि उद्यमीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र सम्पर्क गर्न आव्हान गरेको छ ।