सृजनाको चौतारी

“हरेक दिन केही नयाँ हुनेछ “

कहिले कोही हाँस्ने छकहिले उ रुनेछ
जिन्दगीमा हरेक दिन
केही नयाँ हुने छ ।

जिन्दगी एक मेला हो
मान्छे एक्लै छ
एक पल खुशी छ
एक पल झमेला छ l

जाग्ने छ आज जो
उनै भोली सुत्ने छ
जिन्दगीमा हरेक दिन
केही नयाँ हुने छ ।

दुनियाको आज
जो संग छ खजाना
भोली केही खान
साथमा रहन्न दाना l

आज जे पायौ
भोली त्यही गुमाउने छ
जिन्दगीमा हरेक दिन
केही नयाँ हुने छ ।

पल-पल जीवनको
बदलिदो व्यवहार छ
बदलिन्छ रिश्ता नाता
बदलिदो प्यार छ l

आज जो बाबु बने
भोलीका उनै नाती हुन
जिन्दगीमा हरेक दिन
केही नयाँ हुनेछनl

हिडदा -हिडदै मान्छे
कहिले ररोकिने छ
दुनिया झुकाउनेले
कहिले झुक्नु पर्ने छ l

आज बोझ अर्काको
भोली आफै हुनु छ
जिन्दगीमा हरेक दिन
केही नयाँ हुने छ l

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button