चौतारी संवादभिडियो चौतारीमूल खबर

तपाईँहरुलाई डलर आउँछ ? चर्चमा दिने दशंसा भनेको के हो ? भेटी र दशंसा के गर्नु हुन्छ ? डलर आउँछ ? चर्चमा दिने दशंसा भनेको के हो ? भेटी र दशंसा के गर्नु हुन्छ ?

आजको चौतारी संवाद रेभ पाष्टर ईसाहक सेन्चुरीसँग । चर्च, दशंसा र डलरका विषयमा ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button