सृजनाको चौतारी

‘सबै मतलबी ‘

कविता 

नजरको पढ़दैन कोही
मौनता सुन्छ र कोही ।
फेरिन्छ शरीरको छाला ,
चट्टानी मार्ग चुन्छ कोही ।
यो दर्द देखाउ कसलाई ,
लवण सबैको हातमा छ ।
सबैको आफ्नै दर्द साथमा छ ,
अर्काको निम्ति मल्हम राख्छ कोही ।
सबका आफ्नो जिन्दगी,छ
आ -आफ्नो मतलबी कोही ।
आफ्नै धुनमा दीवाना सब,
गीत प्रीतको लेख्छ कोही ।
इच्छाको नील गगनमा ,
सबैका आ – आफ्नो उड़ान छ
सबैले आफ्नै महल सजाउ ,
जीवन प्रेमको सम्हालेर कोही ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button