झापा मेचीनगर ७ मा रहेको समाज सेवा सुधार युवा संघ कसरी संचालन हुदैछ ? सहयोगका लागि संस्थाका अध्यक्ष धर्मको अनुरोध !


झापा मेचीनगर ७ मा रहेको समाज सेवा सुधार युवा संघ कसरी संचालन हुदैछ ? सहयोगका लागि संस्थाका अध्यक्ष धर्मको अनुरोध !

50% LikesVS
50% Dislikes